Informatie voor patiënten

Bent u patiënt of wilt u algemene informatie over de kaakfysiotherapeut? Maak een keuze uit onderstaande onderwerpen:

Wanneer naar een orofaciaal fysiotherapeut?

Heeft u last van kaakpijn, hoofdpijn, oorpijn, een dicht gevoel in de oren, nekklachten, keelpijn, slikklachten of onverklaarbare kiespijn? Vaak blijken deze klachten allemaal met elkaar te maken te hebben. Een orofaciaal fysiotherapeut kan u daar mogelijk bij helpen. Orofaciale fysiotherapie, of kaakfysiotherapie, is een specialisatie binnen de fysiotherapie.

Met verwijzing

Uw huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandarts-gnatholoog, KNO-arts of een andere medisch specialist kan u verwijzen naar een orofaciaal fysiotherapeut.

Zonder verwijzing

U kunt ook rechtstreeks naar een orofaciaal fysiotherapeut gaan, zonder verwijsbrief. In dit geval vindt eerst een screening plaats: ik beoordeel of kaakfysiotherapie voor u een doeltreffende behandelvorm is. Met onderstaande klachten kunt u bij mij terecht:
  • Kaakpijn of mondopenings-beperking
  • Hoofdpijn
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  • Onverklaarbare kiespijn (waarvoor de tandarts geen oorzaak kan vinden)
  • Onverklaarbare KNO-klachten zoals oorpijn, dicht gevoel in de oren en slikklachten en keelpijn.
  • Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-halsgebied
  • Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren

Terug naar boven

Werkwijze orofaciaal fysiotherapeut

Vraaggesprek en onderzoek

Ik start met een uitgebreid vraaggesprek en doe een onderzoek naar de klacht. Daarbij probeer ik een compleet beeld te krijgen van eventuele andere klachten die met de kaakklacht kunnen samenhangen.

Vervolg

Na het onderzoek bespreek ik met u de oorzaak van de klachten en de mogelijkheid deze te verminderen of verhelpen. Ook krijgt u van mij uitgebreide uitleg over wat u zelf kunt doen om tot klachtenvermindering te komen. Daarna start de behandeling. Afhankelijk van de ernst en duur van de klacht kan dit variëren van 4 tot 20 behandelingen.

Terug naar boven

Vergoeding orofaciale fysiotherapie

Aanvullende verzekering

Voor vergoeding van orofaciale fysiotherapie gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie. Normaal gesproken wordt de therapie betaald vanuit de aanvullende verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat u deze aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten.

Tot 18 jaar

Orofaciale fysiotherapie voor personen onder de 18 jaar wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Bij niet verschijnen op de afspraak of afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling is de praktijk gerechtigd de behandeling in rekening te brengen bij de patiënt zelf.

Terug naar boven

Downloadbare bestanden

Terug naar boven

Privacy Policy: Fysiotherapiepraktijk Starmans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Liesbeth Starmans, contact, praktijk voor kaakfysiotherapie, orofaciale fysiotherapie, orofaciaal fysiotherapeut, kaakfysiotherapeut, kaakpijn, hoofdpijn, oorpijn, kiespijn, keelpijn, Amsterdam, Zoetermeer, Bilthoven, Amersfoort, Harderwijk.